Ślub konkordatowy - poradnik dla par

Kiedy nasi rodzice chcieli, aby ich małżeństwo odniosło skutek prawny zarówno wobec państwa, jak i Kościoła, najpierw brali ślub cywilny, a dopiero po nim ślub kościelny. Dzięki temu mieli aż dwie okazje do świętowania, a nasze mamy miały świetny powód do zakupu drugiej sukni ślubnej, ale także dwa razy więcej formalności i stresu organizacyjnego.

W 1998 r pojawiła się możliwość wzięcia ślubu konkordatowego czyli ceremonii kościelnej połączonej z aktem prawnym. Ślub konkordatowy jest zatem ślubem wyznaniowym, który wywołuje identyczne skutki prawne jak ślub cywilny. Dzięki połączeniu formalności ze sfery świeckiej i duchowej w jednej ceremonii, nie musicie już brać osobno dwóch ślubów.

Ślub konkordatowy - pytania i odpowiedzi - poradnik

Ślub konkordatowy

1. Ślub konkordatowy 
1.1 Ślub kościelny bez cywilnego - jakie warunki muszą być spełnione?
1.2 Kto może wziąć ślub konkordatowy?
1.3 Ślub konkordatowy z obcokrajowcem
1.4 Ślub konkordatowy - dokumenty
1.5 Konkordatowy ślub w kilku prostych krokach    
     1.5.1 Wizyta w kancelarii parafialnej     
     1.5.2 Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego     
     1.5.3 Ponowna wizyta w kancelarii parafialnej     
     1.5.4 Wizyta w kancelarii parafialnej w dniu ślubu
1.6 Ślub konkordatowy - opłaty
1.4 Ślub konkoradotowy - formalności po ślubie


Ślub kościelny bez cywilnego - jakie warunki muszą być spełnione?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, ślub konkordatowy wywołuje skutki prawne jeśli zostaną spełnione jednocześnie dwa warunki:

 • mężczyzna i kobieta wstępujący w związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła lub innego związku wyznaniowego, w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa, które podlega prawu polskiemu.
 • kierownik właściwego Urzędu Stanu Cywilnego sporządzi akt małżeństwa.

Pamiętajcie, że ślub konkordatowy nie może być połączeniem żadnych innych obrzędów. Ślub humanistyczny, ślub jednostronny czy ślub cywilny nie staną się ślubem konkordatowym.

Kto może wziąć ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, które nie są ze sobą spokrewnione w linii prostej. Identyczne warunki muszą być spełnione przy ślubie cywilnym. 
Oczywiście od tych reguł są pewne odstępstwa. Ślub konkordatowy może wziąć kobieta, która ukończyła 16 lat. W tym przypadku wymagana jest jednak zgoda sądu. Podobnie sytuacja wygląda wówczas, kiedy w związek małżeński pragną wstąpić osoby, które łączy stosunek spowinowacenia. Wówczas również wymagana jest decyzja sądu.

Ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy z obcokrajowcem

Jeśli zamierzasz wziąć ślub konkordatowy z obcokrajowcem, niezbędny będzie dokument potwierdzający, że dana osoba może wstąpić w związek małżeński zgodnie z prawem obowiązującym na terenie jej kraju. Dokumenty potrzebne do ślubu konkordatowego powinny zostać przetłumaczone na język polski i uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego. 

Gdy złożycie do USC dokumenty do ślubu, otrzymacie wówczas ważne 6 miesięcy zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 

Ślub konkordatowy - dokumenty

Lista dokumentów niezbędnych do zorganizowania ślubu konkordatowego jest dość długa. 

 • kopia ważnego dowodu osobistego lub pierwszej strony z paszportu narzeczonych i świadków,
 • akty urodzenia narzeczonych,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński,
 • potwierdzenie sakramentu chrztu i bierzmowania narzeczonych,
 • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych.

Ślub konkordatowy

Konkordatowy ślub w kilku prostych krokach

Aby doszło do ślubu konkordatowego, należy też pamiętać o kilku sprawach. Jeśli zastanawiacie się co potrzebne do ślubu kościelnego, oto co powinniście zrobić bez względu na to czy planujecie ślub kościelny w plenerze czy w świątyni. 

wizyta w kancelarii parafialnej

Na ok. 6 do 3 miesięcy przed planowanym ślubem konkordatowym powinniście się zgłosić do kancelarii parafii, w której odbędzie się ceremonia. Powyższe terminy warto jednak traktować jako graniczne. Jeśli zależy Wam na ślubie o konkretnej godzinie lepiej udać się do wybranej parafii nawet z rocznym wyprzedzeniem. Na pierwszą wizytę należy zabrać:

 • aktualne świadectwa chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy), na którym powinna znajdować się informacja o stanie wolnym oraz przyjęciu sakramentu bierzmowania,
 • ważne dowody osobiste.

wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Kolejnym krokiem jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego. Powinna się ona odbyć nie mniej niż 3 miesiące przed planowanym ślubem. Na tę wizytę będziecie potrzebować:

 • ważne dowody osobiste,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty można dokonać w kasie urzędu lub za pośrednictwem przelewu bankowego. Pamiętajcie, że opłata skarbowa powinna trafić na konto urzędu tego miasta, w którym odbędzie się ślub konkordatowy.

Pozostałe, potrzebne na tym etapie, dokumenty potrzebne do ślubu konkordatowego tj. Wasze akty urodzenia czy akt zgonu małżonka w przypadku wdowy lub wdowca, powinny się znajdować w ogólnopolskim elektronicznym systemie rejestracji akt stanu cywilnego.

ponowna wizyta w kancelarii parafialnej

Po otrzymaniu z USC zaświadczenia o braku okoliczności, które wykluczają zawarcie związku małżeńskiego, musicie się ponownie udać do kancelarii parafialnej. Wizyta zwykle odbywa się na kilka tygodni przed planowanym ślubem i jest z reguły uzależniona od praktyki w danej parafii. 

Na drugą wizytę w kancelarii parafialnej zabierzcie koniecznie:

 • pozyskane w USC zaświadczeniedo ślubu o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i uczestnictwie w spotkaniach w poradni rodzinnej,
 •  potwierdzenie o odczytaniu zapowiedzi, w przypadku gdy jedno z Was jest z innej parafii,
 • indeks katechizacji, jeśli jest wymagany w danej parafii.

wizyta w kancelarii parafialnej w dniu ślubu

Ostatnia wizyta w kancelarii parafialnej odbywa się tuż przed uroczystością, w dniu ślubu. Zabierzcie wówczas ze sobą zaświadczenie do ślubu konkordatowego o odbytych spowiedziach. Ten obowiązek nie dotyczy świadków, którzy muszą mieć ze sobą jedynie ważne dowody osobiste. 
 

Ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy - opłaty

Ze ślubem konkordatowym związane są pewne opłaty, które uiszcza się na rachunek urzędu oraz do rąk duchownego.

 • Pierwszą opłatą jest opłata skarbowa.
 • Druga wędruje do rąk duchownego i zwykle wynosi „co łaska”.
 • Pozostałe opłaty związane są z pozyskaniem odpisów aktu małżeństwa. Jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu małżeństwa otrzymacie za darmo. Każdy kolejny jest już płatny. 

I ogłaszam Was mężem i żoną - czyli formalności po ślubie konkordatowym

Akt małżeństwa jest sporządzany w kościele od razu po ślubie, jeśli jednak zostaną wypełnione wszystkie formalności, małżeństwo uważa się za zawarte już od chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. Wówczas stajecie się małżeństwem zarówno w świetle prawa wyznaniowego, jak i w świetle prawa polskiego. W terminie 5 dni duchowny ma obowiązek przekazać dokumenty potwierdzające zawarcie związku małżeńskiego do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego. Kierownik urzędu zarejestruje na ich podstawie Wasze małżeństwo. 

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest ślub konkordatowy?

Ślub konkordatowy to połączenie ceremonii ślubu religijnego/kościelnego ze ślubem cywilnym. Ceremonia wywołuje więc skutki zarówno prawne, jak i kanoniczne.

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby wziąć ślub konkordatowy?

Aby wziąć ślub konkordatowy trzeba uzbroić się w cierpliwości i zgromadzić następujące dokumenty:

● dowody osobiste przyszłych małżonków,
● metryki chrztu nie starsze niż 3 miesiące,
● potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich,
● potwierdzenie bierzmowania,
● zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli były w innej parafii,
● zaświadczenia o spowiedzi,
● zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego.

Czy ślub konkordatowy mogą wziąć wyznawcy różnych religii?

Ślub konkordatowy pozwala na zawarcie małżeństwa między wyznawcami odmiennych religii, które uznają ustawę konkordatową. Ponadto, Para Młoda może złożyć przysięgę małżeńską w parafii Panny Młodej, Pana Młodego lub w zupełnie innym miejscu, w tym również poza granicami kraju. Przynależność do konkretnej parafii zależy od czasu, w którym mieszkacie w danej miejscowości, więc aktualny adres zameldowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Jak wyglądają formalności w czasie ślubu konkordatowego?

Podczas uroczystości duchowny musi potwierdzić dane Pary Młodej i świadków. Możecie to załatwić zarówno przed ślubem, jak i po nim. Do tego celu niezbędne są dowody osobiste, a w przypadku obcokrajowca ważny paszport. Pod koniec ceremonii duchowny poprosi również o podpisanie zaświadczeń, potwierdzających złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.

Jakie są formalności po ślubie konkordatowym?

Po ślubie, w ciągu 5 dni od dnia zawarcia ślubu proboszcz danej parafii ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego. Tam zostaje sporządzony akt ślubu. Jeżeli wszystko odbyło się bez przeszkód, po ok. 2 tygodniach możecie udać się do urzędu po odbiór skróconego aktu małżeństwa.

 

Przeczytaj inne artykuly

podziękowania dla rodziców

Podziękowania dla rodziców - 14 wyjątkowych pomysłów

Sesja narzeczeńska

Sesja narzeczeńska - porady okiem fotografa ślubnego

Jak zorganizować ślub marzeń w plenerze?

Sesja ślubna - 14 najpiękniejszych miejsc na sesje ślubną.

Ślub jednostronny. Co to jest ? jak wygląda ? Poradnik dla par

Najlepsze piosenki na pierwszy taniec - TOP 50

 


marcin orzolekMarcin Orzołek – fotograf ślubny wyróżniający się wieloletnim doświadczeniem oraz nieszablonowym podejściem do realizacji reportaży ślubnych. Miłośnik i pasjonat fotografowania ludzkich uczuć oraz naturalnych zachowań. Autor wartościowych poradników dla przyszłych Nowożeńców, które publikuje na łamach swojego prywatnego bloga oraz w wielu innych miejsach w Polsce i na świecie. Laureat tytuły ZIWA z 2016 roku oraz Zankyou International Wedding Awards w kategorii: Najlepszy Fotograf Ślubny z 2017 roku. Członek stowarzyszenia MyWed, zrzeszającego najlepszych fotografów ślubnych z całego świata. 

 

Wypełnij formularz

Podaj proszę kilka informacji na temat Twojego wesela, a ja szybko wyślę Ci cennik.