Ślub jednostronny. Co to jest ? jak wygląda ? Poradnik dla par

Miłość nie wybiera. Miłość jest ślepa... Ileż to razy wszyscy byliśmy świadkami, gdy połączyła ona swym węzłem, dwie zupełnie różne osoby. Nie chodzi o odmienne gusta, czy upodobania. Nie chodzi też o przeciwieństwa charakteru. Jak wiadomo „przeciwieństwa się przyciągają”. Mowa tutaj o czymś więcej – o różnicach narodowościowych, a przede wszystkim wyznaniowych dwojga zakochanych. Nasuwa się wówczas pytanie: Miłość czy wierność swoim przekonaniom? Osoby, które marzą o pięknej ceremonii ślubnejnie muszą jednak stawać przed podobnymi dylematami. Nawet w przypadku gdy partner nie chce składać przysięgi wbrew swoim odmiennym zasadom wyznaniowym. Rozwiązaniem dla takich par będzie ślub jednostronny w Kościele katolickim, który jak się okazuje nie zdarza się tak rzadko jak mogłoby się wydawać. 

Ślub jednostronny - pytania i odpowiedzi - poradnik

ślub jednostronny

1. Ślub jednostronny
1.1 Ślub jednostronny - co to jest? jak wygląda ?
1.2 Ślub kościelny jednostronny – dla kogo?      
     1.2.1 Ślub kościelny z osoba niewierzącą – ateistą
     1.2.2 Ślub kościelny z apostatą – osobą która odrzuciła wiarę
     1.2.3 Ślub kościelny z grekokatolikiem   
     1.2.4 Ślub z osobą wyznania prawosławnego     
     1.2.5 Ślub Prawosławny z katolikiem w Cerkwi   
     1.2.6 Ślub jednostronny z rozwodnikiem
1.3 Ślub jednostronny – jak wyglądają formalności?
1.4 Ślub jednostronny w 2021/2022 roku


Ślub jednostronny, co to jest ? jak wygląda ?

Ślub jednostronny dla wielu par może być nieopisanym ratunkiem w ciężkich sytuacjach. Jedną z najważniejszych jest różnica wiary między wybrankami. Dzięki tego rodzaju ceremonii, nie tylko osoba innego wyznania, ale również i niewierząca może wziąć w pełni ważny ślub z katolikiem. Bardzo często zdarza się, że goście biorący udział w ślubie nie zdają sobie nawet sprawy, że jest on jednostronny. Może on odbyć się bez Mszy świętej. Najczęściej jednak władze kościelne pozwalają by miał on miejsce w trakcie jej trwania.

Skoro więc ślub jednostronny odbywa się podczas tradycyjnej Mszy świetnej czym tak naprawdę różni się od tego pomiędzy osobami wyznania katolickiego? Wystarczy zwrócić uwagę na zachowanie wybranków. Partner, który należy do innej religii nie przystępuje wówczas do sakramentu spowiedzi oraz Komunii. Nie używa również znaku Krzyża. Jego przysięga nie kończy się dobrze znanymi każdej osobie słowami „Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci”, podczas gdy osoba wierząca składa przysięgę przed Bogiem. Ponadto w trakcie ceremonii ślubu jednostronnego może obecny być niekatolicki duszpasterz, który wygłosi specjalną przemowę bądź przeczyta fragment Pisma świętego.

Istotne jest, aby ślub jednostronny został zawarty tylko w jednym obrządku. Prawo kanoniczne zabrania zawarcia małżeństwa w dwóch różnych obrządkach. Co to oznacza?

 • małżeństwo mieszane może udzielić tylko jeden kapłan. Wykluczone jest udzielenie małżeństwa jednocześnie przez księdza katolickiego i kapłana innego wyznania.
 • ślub jednostronny musi zostać zawarty w jednej świątyni. Nie może być tak, że odbędzie się on najpierw w Kościele Katolickim, a potem w innej świątyni, np. Cerkwi

ślub jednostronny dla kogo?

Ślub kościelny jednostronny – dla kogo?

Warunkiem podstawowym, jaki musi być spełniony, aby dwie osoby mogły zawrzeć ślub jednostronny jest to, aby były one płci przeciwnej. Małżeństwo mieszane, bo tak można również nazwać ślub jednostronny, jest związkiem dwóch osób, z których jedna musi przyjąć chrzest w Kościele katolickim, lub zostać do niego przyjęta po chrzcie poprzez publiczne wyznanie wiary. Osoba taka nie może z niego wystąpić formalnym aktem. Jednymi słowy jest ona katolikiem.

Definicja „drugiej osoby” jest dosyć rozbudowana. Jej początkowe określenie sformułowane przez prawo kościelne brzmiało „(...) druga zaś należy do Kościoła lub wspólnoty kościelnej, nie utrzymującej pełnej jedności z kościołem katolickim.” Można więc uznać, że jest nią także osoba innego wyznania. Ze względu na zdecydowane zmiany kulturowe, jakie cechują nowoczesne społeczeństwo pojęcie „drugiej osoby” zostało wzbogacone również o osoby nieochrzczone.

Kto może zatem przystąpić do ślubu jednostronnego? Osoba ochrzczona oraz żyjąca w wierze katolickiej z osobą która:

 • nie została ochrzczona
 • przystąpiła do chrztu, lecz wychowywana była w innej wierze, lub w środowisku ateistycznym
 • nie praktykuje wiary katolickiej
 • nieformalnie wystąpiła ze wspólnoty kościelnej
 • jest niewierząca lub deklaruje ateizm
 • trwa w cenzurach kościelnych

Podczas rozważań na temat dla kogo przeznaczony jest ślub jednostronny może pojawić się również pytanie, czy do definicji „drugiej osoby” zaliczyć można osobę, która jest rozwodnikiem? Wiele osób żyje w błędnym przekonaniu twierdząc, że gdy jedno z dwojga narzeczonych ma za sobą nieudane małżeństwo i rozwód, lecz obydwoje są katolikami oraz osobami wierzącymi i praktykującymi mogą zawrzeć ślub kościelny jednostronny. W Kościele katolickim nie ma możliwości przystąpienia do ślubu i wstąpienia w związek małżeński z rozwodnikiem, ponieważ istnieje przeszkoda do zawarcia małżeństwa. Pojęcie rozwodu dotyczy jedynie ślubu cywilnego. Jeżeli małżeństwo nie zostało  unieważnione w Kościele, to wedle jego prawa nadal ono istnieje i jedynie śmierć może je rozwiązać.

ślub jednostronny

Ślub kościelny z osoba niewierzącą – ateistą

Temat ślubu z ateistą wciąż dla wielu osób może wydawać się nawet bulwersujący. Dotyczy to zazwyczaj starszego pokolenia, które od najmłodszych lat było wychowywane w wierze katolickiej. Obecnie społeczeństwo się zmienia. Stajemy się wielokulturowi, a także wielowyznaniowi. Kościół Katolicki dostrzega te zmiany, dlatego jego prawo zezwala na zawarcie małżeństwa pomiędzy katolikiem, a osoba niewierzącą. Ślub jednostronny staje się coraz popularniejszy. Pozwala nam na realizację swojego największego marzenia, pozostając jednocześnie wiernym swojej wierze i zasadom. Wystarczy tylko, aby osoba niewierząca dopełniła kilka, prostych formalności.

Ślub kościelny z apostatą – osobą która odrzuciła wiarę

Również osoba, która przyjęła chrzest i była wychowywana w wierze katolickiej, a przestała utożsamiać się z kościołem katolickim, czyli tak zwany apostata, może zawrzeć w pełni prawny ślub kościelny z katolikiem. Podobnie jak w przypadku ślubu z ateistą, apostata również musi dopełnić kilku niezbędnych formalności, w tym złożyć oświadczenie, że nie będzie przeszkadzał on w praktykowaniu wiary oraz wychowaniu potomstwa w wierze katolickiej.

Ślub kościelny z grekokatolikiem

A co w przypadku, gdy Wasza wybranka lub wybranek wyznają wiarę greckokatolicką? W takim przypadku nie ma mowy o ślubie jednostronnym. Jest to klasyczny ślub, który wszyscy dobrze znamy. Dlaczego? Kościół greckokatolicki nie jest osobnym kościołem. Jest częścią Kościoła Rzymsko-Katolickiego, dlatego jego dogmatyka jest taka sama.

Ślub z osobą wyznania prawosławnego

Ślub jednostronny dotyczy także par, które chcą zawrzeć w pełni legalny związek małżeński, a jedno z nich jest wyznania prawosławnego. W tym przypadku osoba innej wiary również musi spełnić kilka istotnych, lecz prostych formalności. Istotne jest, ze obie osoby mogą przystąpić jednocześnie do sakramentu Komunii Świętej, jednak osoba wiary prawosławnej, musi wcześniej wyspowiadać się w Cerkwi.

Ślub Prawosławny z katolikiem w Cerkwi

A co w przypadku, gdy to właśnie wyznawca innej wiary, np. prawosławia będzie nalegał, żeby ślub odbył się w jego kościele? Ślub katolika z prawosławnym w Cerkwi jest jak najbardziej możliwy. Również tutaj mamy do czynienia ze ślubem jednostronnym. Różnica polega jednak na tym, że o wszelkie formalności musi zadbać osoba wiary katolickiej.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do Cerkwi?

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
 • akt chrztu (Kościół Prawosławny akceptuje chrzty dokonane w Kościele Katolickim)
 • zaświadczenie przedślubne, które potwierdza trzykrotne odczytanie zapowiedzi w parafiach skąd wywodzą się wybrankowie

Ślub jednostronny z rozwodnikiem

Czy małżeństwo mieszane można zawrzeć z osobą, która jest rozwodnikiem? Wiele osób żyje w błędnym przekonaniu twierdząc, że gdy jedno z dwojga narzeczonych ma za sobą nieudane małżeństwo i rozwód, lecz obydwoje są katolikami oraz osobami wierzącymi i praktykującymi mogą zawrzeć ślub kościelny jednostronny. W Kościele katolickim nie ma możliwości przystąpienia do ślubu i wstąpienia w związek małżeński z rozwodnikiem, ponieważ istnieje przeszkoda do zawarcia małżeństwa. Pojęcie rozwodu dotyczy jedynie ślubu cywilnego. Jeżeli małżeństwo nie zostało unieważnione w Kościele, to wedle jego prawa nadal ono istnieje i jedynie śmierć może je rozwiązać.

ślub jednostronny co to jest?

Ślub jednostronny – jak wyglądają formalności?

Tak naprawdę przygotowania do zawarcia małżeństwa mieszanego nie różnią się wiele od formalności związanych z przystąpieniem do tradycyjnego ślubu obustronnego. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie „dyspensy”

 • Dyspensa to inaczej pozwolenie wydawane przez biskupa na wstąpienie w związek małżeński. Dotyczy to zarówno osób niewierzących lub innego wyznania, jak i katolików, w przypadku gdy ceremonia odbywa się w kościele innego wyznania np. w Cerkwi
 • Niewierzący lub będący innej wiary, niż katolicka partner zobowiązany jest do wypełnienia specjalnego dokumentu. Oświadcza w nim, że nie będzie utrudniał praktykowania wiary małżonkowi, a także zezwoli na wychowanie dzieci zgodnie z wiarą katolicką. Następnie wysyłany jest on do biskupa w celu jego rozpatrzenia. Jeżeli duchowny udzieli dyspensy, para może przystąpić do zawarcia związku małżeńskiego.
 • „Druga osoba” nie ma obowiązku dostarczenia świadectwa ukończenia katechezy szkolnej, a także zwolniona jest z uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich – chociaż w niektórych przypadkach proboszcz parafii nalega, aby narzeczeni wspólnie brali w nich udział oraz
 • Osoba wiary katolickiej powinna złożyć przyrzeczenia, że będzie w pełni gotowa odsunąć wszystkie zagrożenia i niebezpieczeństwa utraty wiary oraz wychowania potomstwa w wierze katolickiej.

Niezwykle istotne jest również powiadomienie strony niewierzącej z odpowiednim wyprzedzenie o wszystkich oświadczeniach ze strony katolika. Osoba ta musi być w pełni świadoma jej obowiązku i przyrzeczeń.

ślub jednostronny 2020

Ślub jednostronny w 2021/2022 roku

Jak więc widać różnice nic nie znaczą wobec ogromu uczucia jakim jest miłość. W dodatku władze Kościoła wychodzą na przeciw zakochany umożliwiając im zawarcie w pełni prawnego małżeństwa. Nawet pomimo zdecydowanych przeciwieństw jakie między nimi zachodzą. Wystarczy jedynie spełnić kilka łatwych spraw formalnościowych, po czym można cieszyć się cudowną i niezapomnianą ceremonią ślubu, która na zawsze połączy i zapadnie w pamięci dwojga zakochanych. 

Ślub jednostronny jest znakomitym przykładem, że miłość nie zna granic. Uświadamia że nawet tak duże różnice nie muszą być powodem rozstania - wręcz przeciwnie. Dla mnie jako fotografa ślubnego nieistotne są przeciwieństwa jakie dzielą dwojga zakochanych. Najważniejsze jest ich wzajemne, nieopisane uczucie, które ja będę mógł przekuć w niezapomniane, chwytające za serce ujęcia.

Moim zdaniem Najważniejsza jest miłość - wszystkie inne przeszkody są do pokonania ! :)

Jeżeli spodobał się Wam mój poradnik, być może za zainteresuje Was temat Jak wybrać fotografa ślubnego ? - serdecznie zapraszam.

Zapraszam również do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym ślubu konkordatowego

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest ślub jednostronny?

Ślub jednostronny jest zawierany w kościele między osobą wychowaną w wierze katolickiej i osobą która:

● jest innego wyznania,
● nie przyjęła Chrztu Świętego,
● przyjęła Chrzest Święty, ale nie została wychowana w wierze katolickiej,
● uważa się za ateistę lub agnostyka,
● odstąpiła od Kościoła katolickiego na drodze apostazji,
● nie praktykuje nauk Kościoła Katolickiego.

Czy osoba wyznania katolickiego może wziąć ślub kościelny z ateistą?

Oczywiście. Po to właśnie został wymyślony ślub jednostronny. Podobnie sytuacja wygląda, gdy bierzemy ślub z osobą innego wyznania.

Czy można wziąć ślub jednostronny z rozwodnikiem?

W Kościele Katolickim nie ma możliwości wstąpienia w związek małżeński z rozwodnikiem, gdyż istnieje przeszkoda do zawarcia takiego małżeństwa. Pojęcie rozwodu dotyczy tylko ślubu cywilnego. Jeżeli poprzednie małżeństwo jednej z osób nie zostało unieważnione przez Kościół, to zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym nadal istnieje i tylko śmierć może je rozwiązać.

Jak wygląda ślub jednostronny?

Osoba wierząca w pełni uczestniczy w katolickim sakramencie zaślubin, natomiast druga składa przysięgę taką, jak w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tak jak w trakcie standardowego ślubu kościelnego, najważniejsze jest w tym przypadku odebranie przez kapłana od obu stron przyrzeczeń małżeńskich. Musi być przy tym obecnych dwóch świadków. Osoba, która nie chce lub nie może wziąć ślubu kościelnego, podczas składania przysięgi nie wypowiada słów sprzecznych z jej sumieniem, czyli np. nie powtarza za partnerem formuły "tak mi dopomóż Bóg"

Jakie są formalności do ślubu jednostronnego?

Aby zawrzeć ślub jednostronny, należy uzyskać tzw. dyspensę. Osoba niewierząca lub innego wyznania podpisuje dokument, w którym zawarta jest informacja, że nie będzie utrudniać współmałżonkowi praktykowania wiary katolickiej. Dodatkowo musi się również zgodzić na wychowanie wspólnych dzieci w wierze katolickiej. Taki dokument jest następnie przekazywany do biskupa.

Zapraszam do przeczytania innych artykułów związanych z organizacją ślubu i wesela


marcin orzolekMarcin Orzołek – fotograf ślubny wyróżniający się wieloletnim doświadczeniem oraz nieszablonowym podejściem do realizacji reportaży ślubnych. Miłośnik i pasjonat fotografowania ludzkich uczuć oraz naturalnych zachowań. Autor wartościowych poradników dla przyszłych Nowożeńców, które publikuje na łamach swojego prywatnego bloga oraz w wielu innych miejsach w Polsce i na świecie. Laureat tytuły ZIWA z 2016 roku oraz Zankyou International Wedding Awards w kategorii: Najlepszy Fotograf Ślubny z 2017 roku. Członek stowarzyszenia MyWed, zrzeszającego najlepszych fotografów ślubnych z całego świata. 

Wypełnij formularz

Podaj proszę kilka informacji na temat Twojego wesela, a ja szybko wyślę Ci cennik.